COVID-19

Ehomakatianggitonot Ekayogahoaktit

Kaanatami – Nigioginnaktuk Enoohigitiaknighamik Ekayoohiakvighat
Nigioginnaktuk Enoohigitiaknighamik Ekayoohiakvighat ekayoktioyot okaojitiaknighakot ayongnakhijotikalikallo ekayolaaktut tamainnut Nunakakkaakhimayonut Kaanatami, obloomaat onnoamilo hailiyot, Sannimit Sannimot angmagaaginnaktuk. Hivayainnagialik akiligiitok Ekayoktighailioktonut ovongga 1-855-242-3310 ovaloniit kagitaoyatigot okakatigilogit omani   hopeforwellness.ca.

Takonnagoikhimayottokanggoktut  Inuktagiyaohimayollo Nunakaakkaakhimayut  Angnatissing Angnagottillo Ayoghaliktonut Ekayoogvioyongnaktuk
Kaanatami, akiligiituk okaotikot hivayainnagialik ekayogahoaktit kitoniklikaa ekayoktighailioktonik, obloomaat onnoamilo hailiyot, Sannimit Sannimot angmagaaginnaktuk.  Hivayaklotit  ovongga 1-844-413-6649.

Nutakanut Okaotitigot Ekayootaoyok
Nutakanut Okaotitigot Ekayootaoyok  obloomaat onnoamilo hailiyot, Sannimit Sannimot angmagaaginnaktuk kaanatami ekayoktioyot enoohoktonut angnagotinollo. Hivayaklogit okaotikot, Tigomiatigolloniit titigakvigilogit, kagitaoyatigollo okakvigilogit .  Hivayaklotit  ovongga 1-800-668-6868   Tigomiannoatigollo ovongga 686868.
https://kidshelpphone.ca/

Aviktokhimayoni Kavamakakvioyut

Elagiit Ninggakataktut Okaotitigot Ekayoktit Ehomakloktonollo Ayoghaotikaktut Ekayoktioyot
Department of Health, Government of Nunavut, Local Health Centres. Contact your Nunalingni monaghit ekayolaaktut ehomakloknikot ekayogahoaktut.

Nunavut Kamatsiaqtut Ekayoktaovighak Okaotitigot
Ona akiligiituk, anggiagiyaoyotigollo ekayokniakhimayut okaotitigot hailiyok obloomaat onnoamilo, angmagaaginnaktuk havakatikakhotiklo nunakatimiknik  ekayogahoaktioyot okagomayot kinaokmagaaginnik alanot okalimaitaat  ekayokniakhimayot havalikpaktut 7-mokkaagat onniktillogo Toalomot onnoagoliktillogo. Kitoniklikaa ayoghaktonot ekayoktioyot kinaokmagaakniklo ahinot okalimaitotik Kablonaatollo Inuinnaktollo okaohiitigot ekayoktioyot. http://nunavuthelpline.ca/
Akiligiituk ona hivayaklogo: 1-800-265-3333 ovaloniit nunalingni: 1-867-979-3333

Ekaluktutiami Ekaluktutiamiot Enoohigitiaknighamot Iklokpagiyaat –  Elagiinut Ninggakataktonut Hapomminahoagotighat (FVPP-gonigaktaoyok)
FVPP-gonigaktaoyok ekayolaaktut kimaavighaknik nutakatillo kimaavigihimavigiyaghaknik, aiyaolaakhotillo kimakhimavighaknot,  ekayoktaoniakhotillo Oitayaaknakhikpat Hapomijotaoyoghatigot Pitkoilota (EPO-gonigaktaoyok), ovalo okaotitigollo ekayootighanik imaatut: Ekloghaknik, Ayoghaktoligiyinitlo, elihaknighamik, emilaiyaknighakollo aamiakyalakinnaktoniklo atoktailinighamik ekayoktaovighaknik, (hammalo kimiklo pikatikaklotit apighoivilialigovit anniakvikmotlooniit). Okaotaa: 1-867-983-4670 ovaloniit kimaavik: 1-867-983-5232

Kagotaoyat igot: Sheltersafe.ca – Nunavut
Aipaataok kimakhivaliolaktoghat eklot hivikittoogaloamik, ehomaaloknailgomiovighak, akitovalaanggittonilo ekayootaohimajotaoyok inmigollo eklokaligiamini.  Nalvaalaaktogot eklokhaknik nunangni.
https://www.sheltersafe.ca/nunavut/