COVID-19

NUNAVUNMIONUT TOHAKTITAGHAK

20,639

Atauttimun ihivriuqtauyut

663

Attautimut ilitturijauhimajut aannialaqihimajun

4

Attautimut aannialaqihimajun

655

Attautimut nakuuhijut aanniaruiqtun

4

Huiqtunut

24,411

Amigaitilaangin kapuqtauhimajun atauhirmik havauhiqtuutimik Nunavunmi

21,394

Amigaitilaangin kapuqtauhimajun malruungnik havauhiqtuutinik Nunavunmi
Nutaangutqijaujuni: September 24, 2021
* QALAKYUAQNIQ-19 -mik Havakviuyuq Aaniaqtailiniikut Ikayuutinik nutauniqhat
GN-kut pipkaiyut nutauniqhanik hivuniqhijutinik uqauhiriniginik QALAKYUAQNIQ-19-mik aaniarutauyut, ilituqhautit havaariyauyut, ayuqhautauyulu nalunaiqtauyulu aaniarutiqaqniginik. https://gov.nu.ca/health-mi.
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination-mi.

NTI-konnit Ekayootaoyongnaktut COVID-19-gonigaktaoyomit Ekayoohiagotighat

Hapkoa naonaikvighatit atokvigiyongaktatillo ekayoohiagotighatigot anniagotikyoat COVID-19-gonigaktaoyok ayongnakhihimatillogo.  Nalvaakviginiaktatit naonaigotighanik kanoktut enoohigitianighamikmelatillo hapomminahoaklogit, homitlo ekayoktighakniagaloakit okaojaonighamiklo ehomaalogoigiakni, titikaniklo piinagiakakhoni ilingnik elatillo kanok hapommiyaami COVID-19-gonigaktaoyomit , tohaktitijotighak nutaak annialakitailijotighatigot oktoktaonahoaktut, talvalo nunalingnut ekayootighanik tohaktaghat.

Talvalo, hivikittoogaloamik ekayoohiagotighat amigaitut hapkoa, olaasiktitiyinit, nanminikaktonut maniknik ekayoohiagotighat, ekayootaokataktut ayoghaliotikaktonut omangga COVID-19-gonigaktaoyomit. Ekayoktaolaaktotit piyomayaknik nalvaagotilotik, NTI-kot katikhihimayut naonaigotighanik okoknongga malgoknut ekayootighanik:  1) Kinalikaa ovaloniit Elagiit  Nanminikaktut ovalo 2) Havikvioyut ovalo  Havaktut. Naliak okoa  nakitkokni, talvangga naliat ehomagiyatit nakiinnagialakivat piyomayaknik.

Okoataokt ekayooohiagotighat titikanik tatatigialiknik piyaakaktot, ovaloniit naonaikpaaliotighanik piyomaniagonakhiyotit, pikahiojihimayogot kagitaoyatigot takoyaghanik naonaigotighaniklo, titigakvigilogo kagitaoyakot  nammainiklo talfootit.