COVID-19

NUNAVUNMIONUT TOHAKTITAGHAK

38,619

Atauttimun ihivriuqtauyut

3,472

Attautimut ilitturijauhimajut aannialaqihimajun

78

Attautimut aannialaqihimajun

3,389

Attautimut nakuuhijut aanniaruiqtun

6

Huiqtunut

33,466

Amigaitilaangin kapuqtauhimajun atauhirmik havauhiqtuutimik Nunavunmi

28,828

Amigaitilaangin kapuqtauhimajun malruungnik havauhiqtuutinik Nunavunmi

14,376

Amigaitilaangin kapuqtauhimajun pingahuungnik havauhiqtuutinik Nunavunmi
Nutaangutqijaujuni: March 29, 2022
* QALAKYUAQNIQ-19 -mik Havakviuyuq Aaniaqtailiniikut Ikayuutinik nutauniqhat
GN-kut pipkaiyut nutauniqhanik hivuniqhijutinik uqauhiriniginik QALAKYUAQNIQ-19-mik aaniarutauyut, ilituqhautit havaariyauyut, ayuqhautauyulu nalunaiqtauyulu aaniarutiqaqniginik. https://gov.nu.ca/health-mi.
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination-mi.

NTI-konnit Ekayootaoyongnaktut COVID-19-gonigaktaoyomit Ekayoohiagotighat

Hapkoa naonaikvighatit atokvigiyongaktatillo ekayoohiagotighatigot anniagotikyoat COVID-19-gonigaktaoyok ayongnakhihimatillogo.  Nalvaakviginiaktatit naonaigotighanik kanoktut enoohigitianighamikmelatillo hapomminahoaklogit, homitlo ekayoktighakniagaloakit okaojaonighamiklo ehomaalogoigiakni, titikaniklo piinagiakakhoni ilingnik elatillo kanok hapommiyaami COVID-19-gonigaktaoyomit , tohaktitijotighak nutaak annialakitailijotighatigot oktoktaonahoaktut, talvalo nunalingnut ekayootighanik tohaktaghat.

Talvalo, hivikittoogaloamik ekayoohiagotighat amigaitut hapkoa, olaasiktitiyinit, nanminikaktonut maniknik ekayoohiagotighat, ekayootaokataktut ayoghaliotikaktonut omangga COVID-19-gonigaktaoyomit. Ekayoktaolaaktotit piyomayaknik nalvaagotilotik, NTI-kot katikhihimayut naonaigotighanik okoknongga malgoknut ekayootighanik:  1) Kinalikaa ovaloniit Elagiit  Nanminikaktut ovalo 2) Havikvioyut ovalo  Havaktut. Naliak okoa  nakitkokni, talvangga naliat ehomagiyatit nakiinnagialakivat piyomayaknik.

Okoataokt ekayooohiagotighat titikanik tatatigialiknik piyaakaktot, ovaloniit naonaikpaaliotighanik piyomaniagonakhiyotit, pikahiojihimayogot kagitaoyatigot takoyaghanik naonaigotighaniklo, titigakvigilogo kagitaoyakot  nammainiklo talfootit.